Školení na vydání strojnického průkazu

Školení obsluh čelních kolových nakladačů, kolových rypadel, pásových rypadel, dozerů a vibračních válců.

Firma ZEMI stavební stroje s.r.o. provádí pro své zákazníky školení v následujícím rozsahu:

 1. Zaškolení na stroj:

  Školení je jednodenní v rozsahu 8,5 hod. Kurzu se zúčastňují obsluhy bez strojnického průkazu. Po skončení kurzu obdrží obsluha osvědčení na typ stroje, na který byla zaškolena. Osvědčení má platnost 1 rok a umožňuje obsluze pracovat se strojem pod dohledem strojníka s platným strojnickým průkazem.

 2. Opakované školení pro držitele strojnických průkazů:

  Jednodenní kurz v rozsahu 8,5 hod určený pro držitele strojnických průkazů. Po absolvování kurzu obsluha získá prodloužení strojnického průkazu o další 2 roky.

 3. Rozšíření platnosti strojnického průkazu:

  Kurz je určen pro držitele strojnických průkazů. Po absolvování kurzu obsluha získá rozšíření platnosti strojnického průkazu na další skupinu strojů.

 4. Školení na vydání nových strojnických průkazů:

  Jedná se o 10-ti denní kurz v délce 85 hod. Podmínky přijetí uchazeče do kurzu jsou následující:

  • Věk více než 18 let.
  • Platný řidičský průkaz skupiny "C" nebo "T" - při celkové hmotnosti stroje nepřesahující 3 500kg.
  • Doklad o zdravotní způsobilosti - vydá ošetřující lékař.
  • Potvrzení o předběžné praxi - vydá vysílající organizace. Obsluha musí mít odpracováno 400 Mh pod dohledem osoby s platným strojnickým průkazem. V případě, že má již platný strojnický průkaz a žádá o rozšíření na jinou skupinu strojů postačuje praxe 200 Mh.