×

! Upozornění - provádění servisu v chladném období !

Před provedením prací v chladném období je nutno zajistit servisnímu technikovi řádné podmínky pro provedení zásahu, tzn. garáž, hala či podobné místo o min. teplotě 12°C s pevnou podlahou, dostatečně osvětlené se zavedeným elektrickým proudem. V případě, že toto zajistit nelze, je nutno stroj přistavit po dohodě na dílnu.

Objednávka servisních prací

Údaje o firměKontaktní osobaÚdaje o stroji


Štítek je umístěn na vnější levé straně kabiny Vždy opsat ze štítku umístěného přímo na motoru
(Limit 250 znaků, ostatní popis uvádějte do sekce "Upřesnění, poznámky a komentáře")


Závazné objednání

Pozor: Odesláním formuláře souhlasíte s aktuálně platnými podmínkami provedení servisu a s jeho ceníkem (Stáhněte kliknutím zde)